belastingdienst kantoor 1270x335
Wetsvoorstel: VAR verdwijnt in 2016

Indien de Eerste Kamer instemt met het nieuwe wetsvoorstel zal de VAR vanaf 2016 verdwijnen. Eerder was sprake van het vervangen van de VAR door een BGL (beschikking geen loonheffing). Dit gaat echter niet door. In de nieuwe situatie komen er overeenkomsten tussen opdrachtgever en -nemer om zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie te krijgen.

Overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen dient in te houden, publiceert de Belastingdienst als voorbeeldovereenkomst op hun internetsite. Iedereen die volgens een voorbeeldovereenkomst werkt of gaat werken, kan zo’n overeenkomst downloaden en gebruiken. Het is ook mogelijk om een eigen overeenkomst op te stellen en deze ter beoordeling voor te leggen aan de Belastingdienst. Dit laatste is echter niet verplicht.

Als blijkt dat de manier van werken niet volgens de overeenkomst gaat, en dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Bron: www.belastingdienst.nl

Terug naar het nieuws overzicht