Agile
(Cartoon: Stef Ringoot)

Agile werken is ondertussen door gedrongen in alle geledingen van organisaties. Het Agile gedachtegoed, dat zijn oorsprong kent in de IT, geeft ons concrete handvatten om dagelijks productiever en effectiever te zijn. Veel mensen plukken dagelijks de vruchten van een Agile Mindset.

STONE heeft het dit thema verwerkt in 3 aparte STONE PAPERS voor verschillende doelgroepen in ons netwerk: IT-ers, Finance professionals en HR deskundigen.

De STONE PAPER -IT duikt in de digitale transformatie van PRINCE2 naar Agile werken.
Met de komst van de “digitale transformatie” raakte het (hoger) management er in een sneltreinvaart van overtuigd dat er (plotseling) Agile gewerkt moest worden of ondernam met een bottom up aanpak de implementatie van het nieuwe werken. Prince2 werd versneld losgelaten en alles moest Agile/Scrum veelal in combinatie met Kanban en/of Lean. Organisaties hebben het moeilijk en lijken, ten onrechte of niet, terug te vallen op PRINCE2.

De STONE PAPER -Finance geeft een vrije vertaling van het Agile Manifesto naar de financiële functies.
STONE deelt haar visie op hoe Agile werken ook binnen finance, control en iedere andere discipline binnen de scope van bedrijfsvoering kan helpen bij het verhogen van effectiviteit en toegevoegde waarde.

De STONE PAPER -HR beschrijft een nieuwe vorm van samenwerken en organiseren, Holacracy.
Misschien ben je er al mee aan de slag gegaan of is het juist een heel nieuw begrip voor je. Het is een combinatie van principes uit onder andere Agile en Lean: Holacracy. Een nieuwe organisatievorm, gedreven door een hoger gemeenschappelijk doel, de ‘purpose’.

Veel leesplezier met een van onze STONE PAPERS!

 

Terug naar het nieuws overzicht