De laatste jaren is HR analytics enorm populair geworden en staat veelal hoog op de ambitieagenda’s van HR. Algemeen wordt aangenomen dat het een technologische ontwikkeling is die veel kansen en mogelijkheden biedt voor HR. Het incorporeren ervan in de HR-bedrijfsvoering wordt zelfs noodzakelijk geacht om als HR succesvol te blijven. Je struikelt dan ook over de seminars en workshop over het onderwerp; vrijwel het gehele HR-korps is inmiddels al één of meerdere keren afgereisd naar gouden bergen belovende bijeenkomsten.

(Cartoon: Stef Ringoot | www.stefringoot.com)

HR analytics kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen op het gebied van ‘Big Data’ en op het gebied van ‘Artificial Intelligence’; er is om HR heen al een zeer ingrijpende technologisch gedreven productiviteitsrevolutie gaande waarvan HR analytics het ‘kleine broertje’ is. HR zal op één of andere manier aan deze revolutie moeten aanhaken om een succesvolle, maar zeker ook voor medewerkers acceptabele, toepassing in haar HR-instrumenten te kunnen borgen. En, er lijkt geen ontkomen aan, dus negeren of uitstellen heeft geen zin.

Wat heeft dan wel zin? Je leest het allemaal in de nieuwe STONE paper die is geschreven door Jon de Vries.

 

Jon de Vries 

Jon de Vries heeft de laatste 25 jaar zijn sporen verdiend als adviseur, proces- en projectmanager binnen het HRM-domein. Zo heeft hij grote verbetertrajecten mogen leiden zoals: (Europese) aanbestedingen en implementaties van eHRMsystemen, optimalisaties van HR-processen en het fuseren en centraliseren van HRactiviteiten en -afdelingen. Hij is werkzaam geweest binnen verschillende branches zoals: Onderwijs, Overheid, Zorg, Bank- en Verzekering en Telecom. Naast de rol van adviseur, proces- en projectmanager, verzorgt Jon tevens trainingen op het gebied van Projectmatig werken en eHRM. Tot en met 2007 is hij in loondienst werkzaam geweest als HR adviseur en als intern HR projectmanager. Vanaf 2008 is hij ZZP’er. Sinds september 2014 maakt Jon deel uit van het netwerk ‘Bonte Bij’, specialist in vraagstukken op het gebied van Organisatieverandering, Human Resource Management, eHRM en Talentmanagement.

Neem met Jon contact op voor nadere kennismaking: bel 06-44460634 of mail jondevries@bontebij.nl

 

Terug naar het nieuws overzicht