blauwe stoeltjes 1270x335
Per 1 juli 2015 zijn er op 3 terreinen wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid. Het doel is om de rechtspositie van flexwerkers te versterken. Daarnaast zal de procedure voor ontslag sneller, goedkoper en eerlijker verlopen. Als laatste wordt de WW aangepakt om mensen sneller weer aan het werk te krijgen.

De wijzigingen in een notendop.

Aanpassingen Flexibele arbeid per 1 juli 2015

  • Flexwerkers moeten na 2 jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. Nu is dat na 3 jaar.
  • Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenperiode van 6 maanden of minder opvolgen (i.p.v. 3 mnd).

Wijzigingen Ontslag per 1 juli 2015

  • Voortaan geldt een vaste ontslagroute. Het ontslagrecht zal eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar zijn voor werkgevers. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.
  • alle werknemers hebben onder bepaalde omstandigheden recht op een transitievergoeding.

Wijzigingen WW

    • Per 1 juli 2015:

Alle arbeid is passend na een half jaar WW.
De inkomensverrekening is in de WW ingevoerd.

    • Vanaf 1 januari 2016:

De maximale duur van de WW wordt stapsgewijs teruggebracht. Vanaf 2019 is de max. publieke WW-uitkering nog 24 maanden.
De wet bepaalt dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk moeten worden begeleid. Hierdoor zijn deze werknemers zo kort mogelijk werkloos.

Bron: Rijksoverheid.nl

Terug naar het nieuws overzicht