Stenen

5 Tips die het geluk van uw medewerkers direct verhogen!
Bevlogen medewerkers zijn gelukkiger. Daarom breek ik graag een lans voor ‘zachtere’ thema’s als: Vitaliteit, Betrokkenheid en Bevlogenheid. In één woord; Werkgeluk. Waarom? Omdat het rendeert!
Wel vraagt het lef van organisaties om in te gaan tegen al het geleerde en geïnstitutionaliseerde. Je moet oog hebben voor deze thema’s, wat medewerkers echt drijft en de rol van de organisatie daarin. Dat vraagt om lef. En lef vraagt om anders denken. Om te denken in mogelijkheden en alternatieven om medewerkers beter tot hun recht te laten komen. Om ‘onder het kleed’ te kijken. Het vraagt ook om het kwetsbaar durven opstellen in de relatie met uw medewerkers. Vitaliteit, Betrokkenheid Bevlogenheid zijn daarom in zekere zin ‘lastige’ onderwerpen. Niet zozeer omdat ze niet direct met cijfers te onderbouwen zijn, maar omdat er ook emoties aan te pas komen. Opeens gaat het over jou en mij, over hoe doen wij het? Het vraagt om de bereidheid om goed te luisteren en te investeren in elkaar.

Drijfveren voor werkgeluk
Volgens onderzoek van iOpener in Oxford, zijn er vijf drijfveren die ervoor zorgen dat iemand zich gelukkig voelt op zijn werk:
• Bijdrage: De herkenbare bijdrage die iemand levert aan de organisatie;
• Overtuiging: Het gevoel effectief en efficiënt te kunnen werken en flexibel te kunnen zijn;
• Cultuur: De mate waarin iemand het gevoel heeft binnen/bij de organisatie te passen;
• Toewijding: De mate van gedrevenheid die iemand in zijn werk kwijt kan;
• Zelfvertrouwen: Het geloof dat iemand heeft in zijn eigen functioneren.

Van werkgeluk naar rendement
Hoe bouwen van een brug van werkgeluk naar iets concreets als rendement? Simpel. Gelukkige werknemers kennen minder verzuim, nemen meer de regie over hun carrière en verbinden zich langer aan een organisatie (of komen weer makkelijker terug na een stap buiten de organisatie). De medewerker wordt er weerbaarder, innovatiever en autonomer van. Dat is direct rendement.

Einstein zei het zo treffend: “We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them”. Dus moeten we bij ontstane personele- of organisatorische uitdagingen de zaken anders aanpakken. De wereld verandert immers snel. Door met een andere bril op te kijken kan je in deze veranderingen mee. Werkgeluk, en de drijfveren daarachter, zijn nadrukkelijk zo’n ander perspectief. Niet soft maar anders én in veel gevallen ook behoorlijk confronterend en verfrissend. Het is wel zaak om hier structureel aandacht aan te besteden. Het is niet de zoveelste management-tool die je te pas en te onpas kan inzetten. Het vraagt om constante aandacht en ook een bedrijfscultuur die het vertrouwen ademt dat nodig is om dit echt te laten werken.

Focus voor werkgevers
De wereld verandert in een enorm tempo en uw medewerkers veranderen mee of blijven achter. Globalisering, robotisering en technologische ontwikkelingen stellen steeds andere en hogere eisen aan de vaardigheden van medewerkers en managers. Het is bovendien een feit dat hoger opgeleiden steeds makkelijker van baan wisselen. De arbeidsmobiliteit zal de komende jaren nog significant hoger worden. De grootste misstap die managers in deze veranderende wereld kunnen maken is stuurloos toekijken en vanaf de zijlijn gadeslaan hoe het carrièrepad van de medewerkers zich voltrekt. De consequentie – ik chargeer wat – is kenbaar in twee uitersten: de medewerker vertrekt zodra de kans zich voordoet of de medewerker toont weinig ambitie en raakt minder betrokken.

Weet dat de bevlogenheid en de betrokkenheid van uw medewerkers door uw organisatie te beïnvloeden zijn. Zet u in op bevlogenheid en betrokkenheid, dan creëert u ambassadeurs voor het leven. Binnen en buiten uw organisatie.

5 Tips die het werkgeluk van uw medewerkers direct verhogen:
1) Stel de vitaliteit, bevlogenheid en betrokkenheid van uw medewerker centraal
2) Ga uit van de ontwikkelingsbehoefte en het ontwikkelingspotentieel van uw medewerker
3) Maak interne maar ook externe mobiliteit bespreekbaar
4) Kies voor groei in functieniveau maar biedt ook de veiligheid van een terugkeergarantie
5) Stuur op actief gedrag. De werknemer zelf heeft ook een verantwoordelijkheid voor zijn eigen geluk.

Download hier Stone Paper #3

Rik Berghout 70x70Rik Berghout is oprichter en eigenaar van Panthion. Een adviesbureau op het gebied van HR en arbeidsmobiliteit. Panthion biedt ondersteuning op het gebied van loopbaanvraagstukken zoals coaching, outplacement, assessments, training en tweede spoor. Zie ook: http://www.Panthion.nl Contact: Info@Panthion.nl

Terug naar het nieuws overzicht