Introductie

Alles in control op kantoor, zodat de collega’s buiten ook alles “onder controle” houden! Mooie Business Controllers opdracht, start in overleg (rond juni), opdracht voor 1 jaar! Meer weten, lees dan snel verder!

Organisatie

Team control is een relatief klein team van 8 medewerkers binnen de staf. Onder leiding van de Teamcontroller en met collega’s ondersteun je de uitvoering van beleid door het monitoren, analyseren en duiden van de stand van zaken op de vele doelstellingen van het team en diens onderdelen. Het team is groeiende van operational control naar integrale control.

Functie

Doelstelling:

 • Je analyseert de resultaten en effecten van de uitvoering door monitoring en evaluatie;
 • Je adviseert over bijsturing en levert ook zelf (deel)producten en beantwoordt informatieverzoeken, waarbij je uit diverse specialistische methoden en technieken kiest;
 • Je bent in staat om zelfstandig onderwerpen en/of producten op te pakken en af te ronden en je bevordert hierin ook de deskundigheid van collega’s;
 • Je analyseert de prestaties van de operatie en het gemandateerde beheer aan de eenheidsleiding en rapporteert hierover.

Vakmatige taken:

 • In goede samenwerking met andere afdelingen lever je een bijdrage aan het vaststellen van de regionale en onderdeels doelstellingen vanuit de landelijke prioriteiten en vanuit het Regionaal Beleidsplan. In nauwe samenwerking met de andere stafafdelingen, bijvoorbeeld met Communicatie en Bestuurs-ondersteuning, stel je (delen van) het jaarverslag van de eenheid op, evenals (delen van) het bedrijfsplan;
 • Daarnaast verzorg je stuur- en verantwoordingsrapportages waarin de landelijke prioriteiten en afspraken met stakeholders en (interne) bedrijfsvoeringthema’s gemonitord worden;
 • Je bereidt de voortgangs- en managementgesprekken van de verschillende afdelingen voor;
 • De teamleiding, sectorhoofden en teamchefs geef je proactief gevraagd en ongevraagd advies. Je ondersteunt bij audits en kwaliteitsprojecten ten behoeve van leren en verbeteren.

Functie eisen

Opleiding

 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur richting (Bedrijfs)economie of Bedrijfskunde, of een andere voor deze aanvraag relevante richting. Losse trainingen/certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien!

Werkervaring:

 • In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring als Businesscontroller, of gelijkwaardig (gelijkwaardig is met de werkzaamheden zoals benoemd in het functieprofiel);
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met het ondersteunen of uitvoeren van audits en kwaliteitsprojecten binnen Business Control;
 • Werkervaring met het uitvoeren, monitoren en analyseren (van effecten en resultaten), van reeds bepaalde doelstellingen;
 • Werkervaring met adviseren op bijsturing van processen;
 • Werkervaring met het beantwoorden van informatieverzoeken, waarbij je diverse specialistische methoden en technieken kiest;
 • Werkervaring met het verzorgen van stuur- en verantwoordingsrapportages en het voorbereiden van hieruit voortvloeiende voortgangs- en managementgesprekken;
 • Kennis van- of werkervaring binnen grote (1000+) publieke organisaties.

Competenties:

 • Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar.
 • Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Gezag: Maakt een stevige en betrouwbare eerste indruk op anderen, handhaaft deze en handelt met impact.
 • Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
 • Stressbestendigheid: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.

Aanbod

 • Een opdracht voor 36 uur per week voor de duur van een jaar bij een grote, landelijke uitvoeringsorganisatie;
 • Werklocatie: Den Bosch;
 • Werken in een team van 8 mensen in een veranderende omgeving.
 • start rond juni

Inlichtingen

Spreekt deze opdracht je aan? Reageer dan via de onderstaande oranje “Versturen” knop. Vervolgens vragen wij om je meest recente CV zodat wij jouw profiel zo goed mogelijk kunnen beoordelen. Als wij dit van jou hebben ontvangen krijg je van ons een bevestiging en ook een samenvatting van onze uitgangspunten voor samenwerking. Nieuwsgierig en wil je meer informatie? Onze recruiters Ellen (06 456 50 413), Bernarda (06 10 800 374) en uiteraard Remco (06 81 41 28 22) staan voor je klaar!

Terug naar het opdrachten overzicht